Новини сайту

Теми контрольних робіт

 
 
Picture of Володимир Михайлович Марашкін
Теми контрольних робіт
by Володимир Михайлович Марашкін - Tuesday, 14 November 2017, 4:25 pm
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Кожен студент-заочник зобов’язаний при вивченні дисципліни написати одну контрольну роботу.  Тему контрольної роботи студент обирає самостійно.

Підготовка контрольної роботи передбачає такі етапи: 1) вибір теми; 2) складання плану й опрацювання літератури з кожного питання теми; 3) написання тексту; 4) оформлення контрольної роботи.

Контрольна робота повинна бути написана (розбірливим почерком), або надрукована, державною (українською) мовою, обсягом 12-18 сторінок формату А4. Кожне питання повинно починатися із заголовку.

Треба правильно оформити титульну сторінку, де вказати назву теми, прізвище, ім‘я і по батькові студента, курс, групу, спеціальність. На першій сторінці подається зміст контрольної роботи, а в кінці тексту – список використаної літератури.